החשיפה לטבע נוגעת בכל אדם, היא מאפשרת לו להיפתח ולפתוח משהו בעצמו הגורם לו מרגוע ומזור.

אנחנו מרכז טיפול וחינוך המאמין כי הסביבה הטבעית היא המורה הטובה ביותר,

בה יכולים להתרחש תהליכים מחזקים, מעצמים ובונים לכל אדם הן כיחיד והן כקבוצה .

אנו שואפים לגעת בערכים הבסיסים של החברה בדגש על ערכי כבוד האדם הקשבה נתינה וענווה .

אנו מאמינים בתהליך החינוכי הבונה המכווין והמדריך אך אם זאת גם המאפשר מרחב לעיצוב עצמי .